Vaccinaties – ja, nee, of ja, maar anders?

Zo dacht ik er in 2012 over

Deze post komt oorspronkelijk van mijn blogger.com blog uit juli 2012. Hoewel misschien wat gedateerd, sta ik er nog steeds achter en zijn de gestelde vragen verre van opgelost.  Wie kon de puinhoop voorzien die regeringen en  de “wetenschap” over ons uit zouden storten?

In de wereld van doktoren, therapeuten en ‘zorgvragers’ zijn er weinig onderwerpen van gesprek waar de partijen zó overtuigd van hun gelijk tegenover elkaar in het strijdperk staan, als vaccinaties. Artsen zijn in het algemeen overtuigd van het feit dat het hele programma van vaccinaties dat een kind vanaf kort na zijn/haar geboorte ontvangt, een onmisbare bijdrage is aan de gezondheid van het kind én de bescherming van de bevolking als geheel. Daar tegenover staat, zij aan zij, het gros van de behandelaars uit het complementaire veld en een aantal belangenverenigingen van ouders die de gevolgen van een overdadig prikschema van dichtbij hebben meegemaakt, of gewoon ernstig verontrust zijn door de berichtgeving over alle praktijken rondom het fenomeen vaccinatie.

=================

Grote financiële belangen spelen mee in deze jarenlange strijd. De farma-industrie ziet met elke dreiging waartegen een vaccin ontwikkeld kan worden, een potentiële winstbron van miljarden dollars per jaar in het verschiet en heeft dus alles te winnen bij zoveel mogelijk verschillende vaccinaties, zo vaak mogelijk, voor zoveel mogelijk mensen. Dat dit leidt tot onethische praktijken zoals het vervalsen of manipuleren van onderzoeksresultaten of het beïnvloeden van hooggeplaatste beleidsmakers, is op dit moment al lang geen samenzweringstheorie meer en heeft geleid tot miljardenboetes en schikkingen, die echter in het niet vallen bij de astronomische winsten die met deze manipulaties veilig gesteld worden. Verder worden grote risico’s genomen door gebrekkige testen tijdens verkorte testtrajecten, waarbij de risico’s -zeker in de Verenigde Staten- grotendeels afgewenteld worden op het gevaccineerde publiek.

Op verzoek van een patiënt geef ik hier een eerste opzet over de vragen die men zich bij de keuze vóór of tegen vaccinate (dan wel welke en onder welke voorwaarden) kan stellen. Ik hoop deze punten waar wenselijk later verder uit te werken en van informatiebronnen te voorzien.

Voor alle duidelijkheid zij hier vast vermeld dat ik absoluut niet tegen vaccinatie op zich ben, maar wel een verklaard tegenstander van een aantal praktijken, zoals het gebruik van bepaalde hulpstoffen die het immuunsysteem blijvende schade toebrengen en een te veel aan vaccinaties, te vroeg en in te korte tijd. Het is mijn overtuiging dat het een recht moet zijn van ouders om over eerlijke en makkelijk toegankelijke informatie te kunnen beschikken en een genuanceerde, vrije keuze te kunnen maken inzake de toegediende vaccins en de bijbehorende vaccinatieschema’s.

De problematiek bij vaccinaties valt uiteen in verschillende deelvragen:

  1. Zijn de vaccins veilig, met speciale aandacht voor de kwetsbare doelgroepen?
  2. Zijn de gebruikte hulpstoffen (adjuvantia) veilig, en voldoende / op de juiste wijze getest?
  3. Zijn de vaccins effectief en zo ja voor hoe lang en tegen welke varianten van de ziekte?
  4. Zijn de onderzoeksresultaten waarop de toelating berust juist en verkregen na voldoende lange onderzoeksperiodes?
  5. Is er (voldoende) rekening gehouden met cumulatieve effecten van bijvoorbeeld vaccin-cocktails?
  6. Is er voldoende rekening gehouden met cumulatieve effecten van vaccins met andere potentieel schadelijke chemische componenten waaraan we blootgesteld zijn?
  7. Is er rekening gehouden met de ontwikkelingsfase(n) van het stofwisselingssysteem, het immuunsysteem en de ontgiftingsmogelijkheden van jongeborenen?
  8. Wat zijn de gevolgen van belangenverstrengelingen tussen overheden en industrie?
  9. Geeft de registratie van bijwerkingen en de interpretatie ervan een juist beeld van ernst en aantal ervan?
  10. Hoe groot zijn bij weigering de risico’s voor niet-gevaccineerde individuen en voor de gemeenschap? En wie dient hier de risico’s te dragen voor de mogelijke gevolgen van wél of niet vaccineren?

In vrijwel alle landen bestaat een controverse, maar vooral in de Verenigde Staten heeft het aantal vaccinaties dat in het officiële schema opgenomen is, een enorme vlucht genomen en is een goed georganiseerde en geïnformeerde tegenbeweging ontstaan. Deze is in het algemeen niet tegen vaccinatie in het algemeen gericht, maar tegen het frustreren van een vrije, geïnformeerde keuze van de ouders door belanghebbenden en door beleidsmakers beïnvloed door lobbyisten.

In Nederland is de Vereniging Kritisch prikken de belangrijkste woordvoerder van de critici van de huidige vaccinatiepraktijken. In de Verenigde Staten wordt door de NVIC, de National Vaccination Information Center genuanceerde informatie gegeven waarmee men ouders wil ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze vóór of tegen vaccinaties in de gepropageerde vorm. Daar in de USA vaccinaties verplicht zijn, kan men alleen hiervan vrijgesteld worden op grond van medische, godsdienstige of filosofische overtuigingen, maar de druk van het gevoerde ontmoedigingsbeleid wordt steeds moeilijker te weerstaan. In een toenemend aantal Amerikaanse staten zijn de mogelijkheden voor een vrijstelling vrijwel nihil.

Juist omdat in de discussie rond vaccinaties hier en daar een fundamentalistische of emotionele, niet op controleerbare feiten gebaseerde vorm aanneemt, wil ik graag proberen fictie van waarheid te onderscheiden, en zo bij te dragen aan een genuanceerde, gefundeerde, maar niet fundamentalistische keuze voor iedereen die hier mee te maken krijgt.

 

Wordt vervolgd en vragen zijn welkom.

P.S. De oorspronkelijke blog bleek tot mijn verrassing ook nog online te staan, met de andere posts.
http://praktijkhecate.blogspot.com/