Uw rechten en onze plichten

Over ons . . . . en anderen

Hier vindt u wat meer informatie over de formele aspecten van een behandelingstraject in de complementaire geneeskunde.

Een contract?

De zorg, en zeker ook de complementaire zorg, wordt steeds verder ingekapseld in een systeem van regelgeving dat tot doel heeft de consument te beschermen en dat gelukkig ook in vele gevallen doet. Velen beginnen echter de overdaad aan regelgeving en de hoeveelheid energie die elke zorgverlener daar in moet steken als verstikkend, contraproductief,tijdrovend  en daardoor kostenopdrijvend te ervaren.

Uw goed recht

Nadat de wet sinds 1865 de uitoefening van de geneeskunst aan strenge voorbehouden onderwierp, kwam er in 1998 een wat liberaler kader voor de verschilende vormen van geneeswijze:  de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), met slechts een ruim dozijn aan voorbehouden handelingen. De Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst (WGBO) bracht de rechten en plichten van consument en behandelaar in kaart en dat bracht een hoop duidelijkheid. De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, oftewel de Wkcz/Wkkgz regelt de klachtenprocedures en dat heeft geleid tot een toenemend aantal klachten.
Het zal niemand ontgaan zijn dat er, voor alle beroepen waarbij vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld, in heel Europa een privacywetgeving is uitgerold die zijn weerga niet kent, niet in het verleden en niet in de rest van de wereld.
Houdt u er alstublieft rekening mee dat de zorgvuldige behandelaar een steeds zwaardere last te dragen heeft met betrekking tot wetgeving en de daarbij betrokken administratieve activiteiten. Dat vindt u terug in de tarieven van uw behandelingen, verder opgedreven door opleidings- en bijscholingseisen en verzekeringsplicht. Alles voor een verdedigbaar doel, maar de gevolgen liggen in de praktijk (!) bij de zorgverleners en dat moet op een of andere manier doorberekend worden.

Indien u een ‘contract’ onder uw neus geduwd krijgt, weet dan dat alle zorgverleners hiertoe verplicht zijn, in de eerste plaats om ú te beschermen en te zorgen dat u bekend bent met uw rechten. Als dit u niet eerder bij vorige behandeltrajecten is overkomen, dan betekent dit niet dat dit niet had móeten gebeuren. Meer hierover vindt u onder submenu “De kleine lettertjes”