Fibromyalgie

Fibromyalgie Syndroom

Fibromyalgie heb ik allereerst leren kennen als een ziekte die verwantschappen vertoont met ME. Na een presentatie voor de patiëntenvereniging FES ontdekte ik de verschillen, waaronder mijn indruk dat dit sydroom overzichtelijker in elkaar leek te zitten dan ME. Mijn contacten met FM-patiënten en een overdaad aan vrije tijd wegens een gebroken nekwervel, leidden na een intensieve literatuurstudie tot de ontwikkeling van een behandelprotocol.

Om het verhaal even kort samen te vatten: in mijn ervaring zijn zowel ME als FM ziekten die een aantal componenten in zich dragen: een ontregelde stofwisseling, ontregelde hormonen, ontregelde neurotransmitters en een ontregeld immuunsysteem. Wat de oorzaak en wat het gevolg is laat ik op dit moment in het midden. Mijn indruk is wél, dat bij ME het zwaartepunt of beginpunt ligt bij een ontregeling van het immuunsysteem, al dan niet geholpen door een ziekmakende bron van buitenaf. Bij FM lijkt dat te liggen bij de stofwisseling. Dit is kort door de bocht en onvolledig, mede omdat noch ME, noch FM, noch mijn inzichten op dat gebied zich in één alinea laten bechrijven, maar hier dus voorlopig slechts een werkbare samenvatting.

Doordat stofwisseling -voor mij in ieder geval- overzichtelijker is dan ons meest complexe en letterlijk ‘ongrijpbare’ orgaan: het immuunsysteem, heb ik indertijd besloten om de aandacht allereerst te richten op de stofwisseling. Daarnaast zijn, voor niet-medici, de onderzoeksmogelijkheden voor wat betreft de stofwisseling toegankelijker en betaalbaarder dan die van de immunologie. Zeker op het gebied van de onderzoeken die in de functionele geneeskunde/ klinische PNI voor zinvol gehouden worden en in de reguliere geneeskunde nog niet geaccepteerd worden, voor zover ze al begrepen worden.

Wat ik ontdekte was vrij schokkend: de stofwisselingstoestand die uit de eerste serie onderzoeken naar voren kwam was in de regel veel beroerder dan verwacht. Ook gezond levende patiënten vertoonden grote verstoringen in de balans van vooral de mineralen, en dan gaat het niet alleen over bijvoorbeeld zink en magnesium. Er zijn zo ongeveer 17 essentiële mineralen, die niet alleen binnen hun eigen optimale bereik moeten zitten, maar zich ook nog eens in een goede onderlinge balans moeten bevinden, wat alles enorm veel ingewikkelder maakt. Gelukkig heb ik een levenslange passie voor chemie gehad en een uitgebreide exacte achtergrond (TU-Delft), dus smaakt alle informatie die ik op dit gebied tegenkom voor mij naar meer.

Als basis had ik als eerste insteek gekozen voor een haar-mineralenanalyse en dat bleek al erg veel nuttige informatie te geven over de gezondheidstoestand en zelfs al veel van de wisselende klachten bij chronische patiënten te kunnen verklaren. Dat is betaalbaar -120 euro- en geeft, naast de 17 essentiële mineralen, ook informatie over 14 toxische mineralen, die ook nog eens hun best doen om de huishouding van de essentiële broeders te verstoren.

Naar aanleiding van de uitslag van dat eerste onderzoek, in combinatie met een uitgebreide anamnese, kan indien gewenst, gekozen worden voor nader onderzoek, maar meestal kan vast aanvang gemaakt worden van een therapietraject. Tegenwoordig neig ik naar een mineralenanalyse in de 24-uurs urine, die een mooi beeld geeft van wat u opneemt uit uw voeding.

Ik hoop in de nabije toekomst bij voldoende belangstelling in Bunnik een vernieuwde lezing te geven onder het motto:

“Fibromyalgie – Wat een goede stofwisseling daabij voor u kan betekenen”.

Stuur mij dus desgewenst een mailtje, dan zet ik u op de maillijst voor als ik voldoende aanmeldingen heb om een lezing te geven. Ook zalik proberen op de site een soort aanmeldingsmodule te installeren waarbij u per deelgebied uw interesse kunt aangeven, zodat u een berichtje krijgt als er iets op dat gebied georganiseerd wordt. Ook in andere regio’s kan -eventueel met het regionale bestuur van de plaatstelijke FES-afdeling, een voorlichtingspraatje gehouden worden tijdens een van de inloopdagen, indien deze organisatiehieraan mee wil werken. Via de regio Utrecht en omstreken heb ik een aantal jaren geleden al een paar korte presentaties gehouden.

Ik probeer ook de actualiteit op dit gebied een beetje in de gaten te houden en interessante informatie door te geven via mijn blog-, achtergrond- en/of nieuwssecties.