Valentine apples

Praktijk Hecate is intussen middelbaar maar springlevend (in bewerking, maar toegankelijk)

Afgelopen 14 februari 2023 was de dag dat ik veertig jaar geleden bewust die datum gekozen heb om een bedrijf te starten. Een datum die me er aan moest herinneren dat je  je werk vanuit liefde, respect en dienstbaarheid uit zou kunnen en moeten uitoefenen.  Ergens in de jaren ’90 ontdekte ik waar mijn steeds terugkerende verlammende vermoeidheid vandaan kwam: chronisch vermoeidheidssyndroom ten gevolge van een gebroken nek en geneesmiddelvergiftiging in het zelfde jaar van mijn laatste middelbare schooljaren. Dit leidde na vijfentwintig jaar uitputting en vruchteloos zwerven van praktijk naar praktijk tot een wonderbaarlijke genezing in ongeveer anderhalve week, dankzij de natuurgeneeskunde.

Rond 2015  leidde een fout gegaan zakelijk project tot een financiële ondergang. Een financiële sanering en een verhuizing maakten duidelijk dat ik, na mijn wonderbaarlijke genezing van 25 jaar chronisch vermoeidheidssyndroom, toch ook weer niet onverwoestbaar was. Een burn-out was het gevolg, maar deze markeerde gelijk het begin van een erg leerzame periode, waarin ik ook de tijd vond om mijn gewenste toekomstige leven in kaart te brengen. Als je één ding leert van 25 jaar chronisch vermoeidheidssyndroom, dan is het dat je een bovengemiddeld traject van vallen en weer opstaan zult moeten accepteren. Op je gezicht gaan, vaak omdat je meer wilt dan je kan. En dan toch weer opstaan, kijken of je er een les uit kunt leren, om er misschien toch iets zinvols aan over te houden.

In die periode groeide de behoefte om me naast mijn praktijk meer in te zetten voor meer idealistische zaken zoals de acceptatie van de functionele geneeskunde, die het beste uit de complementaire geneeskunde en de reguliere geneeskunde in zich verenigt. Ik heb het altijd als onrechtvaardig ervaren dat de functionele geneeskunde (of klinische PNI), die elders uitgebreider wordt omschreven, op de grote hoop gegooid wordt van de alternatieve of complementaire (1) geneeswijzen. De functionele geneeswijze onderscheidt zich n ieder geval op één belangrijk punt van de meeste alternatieve geneeswijzen: zij wordt naast gebruikmaking van duizenden jaren van ervaringswijsheid, vooral onderbouwd door wetenschappelijk bewijs, zij het dat de in het reguliere veld geëiste onderzoeksmethoden in de functionele geneeskunde veelal niet toepasbaar zijn. Dit vereist een eigen toelichting die ook weer (2) op een andere plaats uitgewerkt zal worden. De functionele geneeskunde baseert zich dus op verklaarbare en controleerbare mechanismen en resultaten (bijvoorbeeld via epidemiologisch  of biochemisch onderzoek), met daarnaast op de ervaring van duizenden jaren traditionele geneeskunde, die zich in toenemende mate mag verheugen in wetenschappelijke onderzoeksaandacht en zo vaak zich mag innestelen in de “echte” medische wetenschap. Toch wordt deze geneeskunde  -wegens ongehoorzaamheid aan de ‘gouden standaard’ van het dubbelblinde gerandomiseerde dictaat-  tot de “onbewezen en dus onwetenschappelijke” pseudowetenschappen gerekend, naast andere alternatieve therapieën zoals homeopathie, kleurentherapie en bioresonantie, die geheel niet wortelen in een science-based fundament. En nee, “wetenschapelijk bewezen” ben ik  -ondanks veelvuldig misbruik van deze term-  nog niet tegengekomen. Ze kunnen werken, en u dient vrij te zijn in het gebruik ervan, ook zonder dat bewijs vereist is.  Zulk “bewijs” kost meestal geld, macht en toegang die alleen voorbehouden zijn aan corporaties, en die middelen zijn voorbehouden aan activiteiten die meer geld opbrengen dan waar complementaire geneeskunde ooit  van kan dromen.

Voor die bredere acceptatie van de functionele geneeskunde wil ik mijn steentje bijdragen door zoveel mogelijk informatie te verzamelen, deze vindbaar en makkelijk leesbaar weer te geven voor leken en literatuur-luwe, door werk overladen reguliere zorgverleners. Daarnaast wil ik kijken hoe je een kritische en kritieke massabij elkaar kan krijgen om politieke druk uit te kunnen oefenen voor een gleijkwaardige plaats van álle geneeswijzen. Voorlichting geven met met een groot bereik, met tegenwicht tegen de desinformatie die in feite de hele wereld van de gezondheidszorg overspoelt. Doel moet zijn: een eerlijke beoordeling, meer individuele keuzevrijheid bij geneeswijzen en geneesmiddeln en zeker ook méér vrijheid van meningsuiting op het gebeid van compelementaire geneeswijzen en voeding/supplementen als geneesmiddel. Op dit moment is iedereen nog gemuilkorfd wanneer het gaat om uitspraken (claims!) hoe hoog ook de berg wetenschappelijk bewijs er is voor werkzaamheid en veiligheid.

(1) later volgt een beschrijving van het verschil tussen alternatieve en complementaire geneeswijzen. En tevens tussen de complementaire functionele geneeswijze en de meer reguliere benadering van de leefstijlgeneeskunde.

(2) Gaandeweg zal er wel een “todolijstje” komen van verhelderende artikelen. Geeft u gerust suggesties welke onderwerpen wat u betreft het eerst aan bod zouden moeten komen.