Valentine apples

Praktijk Hecate is jarig en terug

14 februari is de datum die ik ruim 35 jaar geleden gekozen heb om mijn bedrijf te starten. Een datum die me er aan moest herinneren dat je  je werk vanuit liefde, respect en dienstbaarheid uit zou kunnen en moeten uitoefenen. Enkele jaren geleden leidde een zakelijk project tot een financiële ondergang. Een financiële sanering en een verhuizing maakten duidelijk dat ik, na mijn wonderbaarlijke genezing van 25 jaar chronisch vermoeidheidssyndroom, toch ook weer niet onverwoestbaar was. Een burn-out was het gevolg, maar deze markeerde gelijk het begin van een erg leerzame periode, waarin ik ook de tijd vond om mijn gewenste toekomstige leven in kaart te brengen.

Valentijnsdag, 14 februari 2019, moet de start worden van de rest van mijn leven en mijn streven om me naast mijn praktijkactiviteiten ook actief in te zetten op het gebied van de acceptatie van de functionele geneeskunde, die het beste uit de complementaire geneeskunde en de reguliere geneeskunde in zich verenigt. Ik heb het altijd als onrechtvaardig ervaren dat de functionele geneeskunde (of klinische PNI), die elders uitgebreider wordt omschreven, op de grote hoop gegooid wordt van de alternatieve of complementaire (1) geneeswijzen. De functionele geneeswijze onderscheidt zich echter op één belangrijk punt van de meeste alternatieve geneeswijzen: zij wordt zoveel mogelijk onderbouwd door wetenschappelijk bewijs, zij het dat de in het reguliere veld geëiste onderzoeksmethoden voor de functionele geneeskunde veelal niet toepasbaar zijn. Dit vereist een eigen toelichting die op een andere plaats uitgebreid gegeven zal worden. De functionele geneeskunde baseert zich dus op verklaarbare en controleerbare mechanismen en resultaten (bijvoorbeeld via epidemiologisch onderzoek), met daarnaast op de ervaring van duizenden jaren traditionele geneeskunde, die zich in toenemende mate mag verheugen in wetenschappelijke onderzoeksaandacht. Toch tot deze geneeskunde tot de “onbewezen en dus onwetenschappelijke” pseudowetenschappen gerekend, naast andere niet echt science-based alternatieve therapieën zoals homeopathie, kleurentherapie en bioresonantie.

Ik wil me daarom inzetten voor een bredere acceptatie van de functionele geneeskunde door zoveel mogelijk informatie te verzamelen, deze vindbaar en leesbaar weer te geven voor leken en literatuur-luwe, door werk overladen reguliere zorgverleners. Daarnaast wil ik de mogelijkheid onderzoeken om een kritische en kritieke massa te vergaren om politieke druk uit te kunnen oefenen via bijdragen aan voorlichting aan grotere (doel)groepen. Doel moet zijn: een eerlijke beoordeling, meer keuzevrijheid met betrekking tot de vorm waarin men wil streven naar een optimale gezondheid en zeker ook een redelijke mate van vrijheid van meningsuiting over geneeswijzen en voeding of supplementen als geneesmiddel, een vrijheid die op dit moment ten enen male ontbreekt.

(1) later volgt een beschrijving van het verschil tussen alternatieve en complementaire geneeswijzen.