Chronisch Vermoeidheids Syndroom

Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) heeft al mijn hele volwassen leven mijn interesse gehad, nadat ME al vijfentwintig jaar interesse voor mij bleek te hebben. Na een blijvende verbetering in zeer korte tijd heb ik besloten om me als therapeut vooral met deze onbegrepen ziekte bezig te gaan houden. Ik gebruik voor deze doelgroep bij voorkeur een combinatie van stofwisselingsanalyse, ontlastingsonderzoek, colonhydrotherapie en klinische PNI met bijzondere aandacht voor immuun- en centraal regelsysteem. Ook met het verwante syndroom Fybromyalgie bracht deze benadering goede resultaten, vooral na toepassing van de intussen opgedane kennis bij mijn studie chemie en biomedische wetenschappen (Utrecht 2004-2007).

Bij ME-patiënten lijkt de immuun-ontregeling een zwaardere rol te spelen dan bij FM-patiënten, zodat men soms iets geleidelijker te werk moet gaan, afhankelijk van de oorzaak van de ziekte en de veerkracht van de patiënt. Er is daardoor meer diagnostiek nodig op immunologisch gebied. Een realistisch protocol moet ook uitvoerbaar (= o.a. betaalbaar) zijn, dus moet een zorgvuldige inventarisatie en kosten/batenanalyse gemaakt worden van de immuundiagnostiek die hierbij gebruikt kan worden.

 

(1) ook wel Myalgische Encefalomyelitis (ME) genoemd. Ik gebruik  soms ME-CVS als ik makkelijk mijn literatuur uit wil doorzoeken. Engels is Chronic Fatigue Syndrom of CFS.