Ziektebeelden – inleiding

Onder Behandelwijzen probeer ik al een beetje duidelijk te maken dat ik eigenlijk geen ziekten behandel. Ik benader de gezondheidsproblemen in de eerste plaatst vanuit de vraag naar wat het lichaam nodig heeft om gezond te worden dan wel te blijven, c.q. waaraan het ontbreekt. Zo’n aanpak levert natuurlijk een variabele kans van slagen op voor de verschillende soorten van ziektebeelden. Degeneratieve ziektebeelden hebben uiteraard veel baat bij een optimale stofwisselingsbalans in het lichaam, waardoor herstel- en onderhoudsprocessen optimaal kunnen verlopen. Een acuut probleem als een botbreuk of peesblessure of een operatie, heeft er ook baat bij, omdat de stofwisseling tijdelijk een nog zwaardere taak krijgt dan bij het normale ‘onderhoudswerk’. Hier kan de voedingsgeneeskunde een waardevolle bijdrage leveren aan een sneller en completer genezingsproces.

Hoewel onder dit menu op dit moment alleen nog de verwante ziektebeelden CVS-ME en fibromyalgie besproken worden, hoop ik dit geleidelijk aan te vullen met informatie over wat de hier gekozen benadering specifiek voor een bepaald ziektebeeld kan betekenen.
De verschillende hier genoemde ziektebeelden vragen om een overeenkomstige denkwijze, maar een andere, individueel vormgegeven uitwerking van de verkregen inzichten:

  • hormonale stoornissen die niet door lichamelijke afwijkingen of ziekteverwekkers veroorzaakt zijn
  • neurochemische stoornissen zoals angst-, stemmings- of cognitieve stoornissen
  • degeratieve stoornissen
  • immuunstoornissen en autoïmmuunziekten
  • allergieën en overgevoeligheden (voeding of contact)
  • centrale ontregeling van processen door een verkeerde afstelling binnen uw regelsysteem, met als centraal orgaan uwe hypothalamus, de centrale meld- en regelkamer.

De leefstijl- en voedingsgeneeskundige behandelaar geneest niet, dat doet uw lichaam zelf. Hij of zij tracht slechts zo goed mogelijk de omstandigheden  en bouwstoffen te verschaffen om het lichaam hierbij te ondersteunen. Het is in de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat het gaat om méér dan het aanbieden van de benodigde voedingsstoffen. Steeds meer leren wij het lichaam zien als een uiterst complex systeem, waarbij het onbewuste deel van de hersenen en het perifere zenuwstelsel als regelcentrale optreedt, bijgestaan door het hormoon- en immuunsysteem als uitvoerende organen. Dit is ook al sinds ongeveer 1950 het uitgangspunt van de klinische PNI. De bewuste geest beinvloedt het onbewuste deel en zo vormen de psyche, het hormonale en het immuunsysteem een integraal onderdeel van genezingsprocessen. Behalve aanvoer van stoffen, is afvoer van schadelijke stoffen en normale afbraakproducen net zo belangrijk, want te grote concentraties van elke lichaamseigen afbraakproduct worden op een gegeven moment toxisch door verstoring van het metabole evenwicht of door directe schade aan weefsels. Hier zal elders op de website nog zeer uitgebreid ingegaan worden. (1)

Voor een belangrijk deel heeft uw gezondheidstoestand dus te maken met uw stofwisselingstoestand. Alle processen in uw lichaam zijn afhankelijk van de aanwezigheid van een groot aantal basisstoffen, soms in onvoorstelbaar kleine hoeveelheden, die in juiste hoeveelheiden, vorm en moment hun juiste bestemming moeten kunnen bereiken. Optimaal gereedschap, eerste klas bouwmaterialen, goede, duidelijke bouwtekeningen, goed toezicht en goede aansturing zijn altijd voorwaarden voor een geslaagd bouwproces. Mijn achtergrond als civiel ingenieur heeft zeer aan het besef hiervan bijgedragen.

Het voordeel van de PNI-aanpak met veel meetpunten en ijkmomenten is dat vrij snel vast te stellen is of er op dit gebied significante verstoringen zijn. U houdt er zelfs in het geval dat de oorzaak elders ligt, een diepgaand inzicht aan over hoe uw stofwisseling er bij staat en hoe u zelf een eventueel geschiktere therapie optimaal kunt ondersteunen.

Op deze site kunt u op dit moment al verdere informatie vinden over

Andere ziektebeelden zullen naderhand volgen. Een ruime plek zal daarbij ingeruimd worden iets wat eigenlijk niet onder ziekte valt, maar volgens anderen weer wel: succesvol verouderen, anti-aging of longevity. Waar mogelijk proberen om via activering van herstelmechanismen te komen tot zoiets als ‘reverse ageing. Het raakvlak van ‘normale’ cognitieve slijtage met pathologie van de geest, zoals de ziekten van Alzheimer en Parkinson komt ook aan bod. De reguliere geneeskunde lijkt ondanks onderzoek gedurende meer dan een halve eeuw,  massaal gestimuleerd en gefinancierd in de hele ontwikkelde wereld, geen enkel succesvol en bijwerkingsvrij medicijn opgeleverd te hebben tegen deze slopende ziekten. Complementair, voornamelijk door voeding, blijkt men echter wel degelijk degeneratieve processen tot staan te kunnen brengen of zelfs om te keren. Het is haast niet mogelijk je voor te stellen dat regeringen en wetenschappelijke instituten al die jaren niet méér geïnvesteerd hebben in deze benadering, zonder uit te komen bij complottheorieën over de aanpak van een te succesvolle concurrent voor farmaceutica-gebaseerde behandelwijzen. Follow the money . . . 

Preventie en natuurlijke behandelwijzen zullen stiefkinderen van de geneeskunde blijven tot niet meer op te brengen kosten de omschakeling onvermijdelijk zullen maken. De daders van deze nalatigheid zullen dan al lang letterlijk op het kerkhof liggen en hun nageslacht zal in weelde kunnen genieten van de nalatenschap van hun nalatigheid. Politiek en geneeskunde zijn twee bedrijfstakken waar niets, te weinig of het verkeerde doen het meeste vruchten afwerpt. 

Als het probleem van uw klant u een inkomen brengt, is het dan in uw belang om hem effectief van zijn probleem af te helpen? Brengt het niet meer op om hem tot in lengte van dagen te helpen om de last van zijn probleem te dragen? Tegen een gepaste prijs natuurlijk.


(1) ER staan verschillende onderwerpen op het lijstje om meer in detail uitgewerkt te worden. Uw voorkeur kan bijdragen aan de volgorde waarin dit gebeurt, laat het dus vooral horen als een bepaald idee uw speciale belangstelling heeft.