Behandelwijzen

Binnen praktijk Hecate worden een aantal behandelwijzen aangeboden, die echter allemaal onder één noemer vallen: het beoordelen van het functioneren van uw stofwisseling in het licht van uw klachten. Daartoe breng ik alle symptomen in kaart, maar registreer ook zaken die wat over de stofwisselingsprocessen vertellen zonder dat u deze als klacht ervaart. Dit wordt waar gewenst of nodig ondersteund door laboratoriumonderzoek. Korter: langs verschillende wegen bekijken waar het bij uw stofwisseling aan zou kunnen schorten.

‘Functionele Geneeswijze’ is maar één van de benamingen voor de methode die hierbij gebruikt wordt. De naam Psychoneuro(endocrino)ïmmunologie of klinische PNI (of PNEI) is een wat technischer omschrijving, maar Nutritionele Geneeskunde komt ook aardig in de buurt. Tegenwoordig zoekt de reguliere geneeskunde aansluiting bij deze richting onder de naam Leefstijlgeneeskunde. Hier wordt verbetering van de gezondheid gezocht via de weg van inzicht in fysiologische en biochemische processen: welke belemmeringen kunnen er optreden en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om deze op te heffen.

Als dat gebeurd is, wordt gekeken op welke praktische wijze aan deze voorwaarden voldaan kan worden, onder andere door die stoffen en omstandigheden aan te bieden die een optimaal functioneren of herstel mogelijk maken. Dat kan voeding zijn, maar net zo goed een andere invloed van buitenaf. Bij een verstoring van uw gevoelsleven moet er bijvoorbeeld naar gestreefd worden via subtiele interventies díe processen bij te regelen die de juiste hoeveelheden neurotransmitters (boodschapperstoffen van het zenuwstelsel) aanmaken. Dat wordt in de regel gedaan met behulp van natuurlijke stoffen, maar dan in therapeutische doses, omdat immers een ongewenste situatie gecorrigeerd dient te worden. Een goede therapeut weet daarbij dat ‘natuurlijk’ nog niet hetzelfde is als ‘ongevaarlijk’.

Een ongeschikte levensstijl mondt vaak uit in een verstoorde darm. Er zal dan ook vaak gewerkt worden aan een sanering van de darm, waarbij colonhydrotherapie, indien vakkundig toegepast, een milde, veilige en snelle methode is om opname van voedingsstoffen en uitscheiden van gifstoffen te ondersteunen.
Metabole screening vormt eigenlijk een onderdeel van de Functionele Geneeswijze, maar de hier gebruikte methoden en protocollen maken het de moeite waard om ze apart in de schijnwerpers te zetten. Het is vooral dáár dat mijn passie en mogelijke meerwaarde ligt, omdat de inzichten optimaal in één lijn liggen met de nieuwste wetenschappelijke inzichten evenals met de oudste holistische ervaringswijsheden.