Consulten – inleiding

Consultprijzen

De consultprijs bedraagt 120 euro per uur inclusief BTW. Een intake-consult duurt anderhalf uur. Indien een consult uitloopt zonder dat dit is besproken dan wordt de extra tijd niet berekend.

Een uitkering op minimumniveau mag geen belemmering zijn om therapie te kunnen ontvangen. Overleg in dat geval wat de mogelijkheden zijn.

De contacttijd bedraagt maar een fractie van de tijd dat ik met uw dossier bezig ben: administratie, literatuuronderzoek m.b.t. uw casus, uitwerken van uw dossier en interpretatie van de verrichte onderzoeken. Een deel daarvan valt onder het consulttarief, maar in overleg kan extra tijd in rekening gebracht worden. Ik zie in mijn praktijk meestal patiënten waar eerdere trajecten geen uitkomst gebracht hebben en waar dus véél meer tijd in dossieronderzoek gaat zitten dan in de consulten zelf.

Telefonische consulten worden op tijdbasis berekend per 10 minuten ad 15 euro. E-consult worden steeds gebruikelijker. Zeker waar voor chronisch zieken de mobiliteit vaak sterk beperkt is en deze therapievorm niet altijd een fysieke anwezigheid vereist is dit een belangrijke vooruitgang. Daarmee vervalt deels het bezwaar van de afstand voor patiënten die verder weg wonen en vaak minder mobiel zijn. Bij een aantal consulten, in ieder geval het intakeconsult, wil ik u graag in levende lijve te woord staan. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden telefonische consults. Informeer van tevoren bij uw verzekeraar om teleurstellingen te voorkomen.

Afspraken

Afspraken dient u bij voorkeur telefonisch of via email aan te vragen. Tijdens behandelingen neem ik de telefoon bij voorkeur niet op, er is altijd gelegenheid om in te spreken. Ik neem daarna zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op. Mocht dat niet binnen een dat gebeuren, dan verzoek ik u een whatsappje te sturen met naast uw naam een korte omschrijving van de reden van uw contact.
Te laat komen bij afspraken kan gebeuren, maar helaas gaat dat deels of geheel van de voor u gereserveerde tijd af. Tijdig afgezegde afspraken kunnen verzet worden, maar indien u minder dan twee dagen van tevoren afzegt wordt een half consult gerekend indien geen vervangende opvulling gevonden wordt en bij minder dan een dag wordt het consult aan u gefactureerd,

Vergoeding zorgverzekeringen

Mijn lidmaatschap van de beroepsvereniging MBOG (zie website MBOG.nl) houdt in dat mijn consulten gedeeltelijk vergoed worden door de meeste zorgverzekeraars. Een volledige vergoeding komt vrijwel niet meer voor in de aanvullende verzekering. Informeert u daarom bij uw verzekeraar en kijk desgewenst om u heen naar de voorwaarden voor, en omvang  van vergoedingen voor orthomoleculaire geneeswijze van andere aanbieders, indien u vrij bent om over te stappen. Kijkt u daarbij ook naar vergoeding voor de al genoemde e-consults/telefonische consults. Er zijn grote verschillen tussen verzekeraars en pakketten, met betrekking tot vergoeding van consulten, onderzoeken en middelen. Op de contactpagina staan alle benodigde gegevens zoals AGB-code, die u nodig heeft om vergoeding bij uw verzekeraar aan te vragen. Alle gegevens staan ook op de factuur.

Let u er bij overstappen naar een andere verzekering bij een chronische ziekte alstublieft wel op, dat bestaande ziekten van vergoeding uitgesloten kunnen worden en u waarschijnlijk verplicht bent bestaande ziekten bij opgave bekend te maken. Bij mijn weten is acceptatie niet verplicht:
“Een zorgverzekeraar mag u weigeren voor een aanvullende verzekering. Dit is een uitbreiding van uw verplichte basisverzekering. Een zorgverzekeraar bepaalt zelf welke aanvullende verzekeringen hij aanbiedt en welke voorwaarden daarvoor gelden”. I/nformatie afkomstig van de Rijksoverheid mei 2023.

In het verleden heb ik jaarlijks een vergelijking van de vergoedingsmogelijkheden bij zorgverzekeraars gemaakt, maar dit is zeer tijdrovend gebleken. Een vergelijking blijkt zeker de moeite waard.