Praktijk Hecate Welkom

14 februari 2019 – Een nieuwe start bij Praktijk Hecate

Deze datum is voor mij speciaal omdat ik ruim 35 jaar geleden mijn bedrijf op Valentijnsdag startte om voor mezelf een duidelijke herinnering te creëren aan het feit dat het goed is als je activiteiten onder het banier van liefde voor je naasten geschaard kunnen worden.

“Voor u is dit hopelijk ook een dag dat u uw wederzijdse genegenheid met uw naasten kunt vieren.
En wie niet met zijn of haar geliefde samen kan zijn, wens ik een liefdevolle herinnering toe!

De bijgaande foto raakte me diep, omdat ik veel mensen gekend heb die het moesten doen met de herinnering aan een dierbare naaste, of aan een leven waarin gezondheid of menselijk contact vanzelfsprekend waren.

Als ik u kan helpen alleen al een stuk van uw gezondheid terug te vinden,
dan zal ik me daardoor rijkelijk beloond voelen.

(14 februari 2013)”

Leest u voor u gebruik maakt van deze website even onze voorwaarden? Als u verder gaat, verklaart u daarmee accoord te gaan.

Introductie

Wilt u eindelijk wel eens van uw chronische klachten af, waar u anders de rest van uw leven medicijnen met vervelende bijwerkingen voor zou moeten slikken? Weet uw huisarts of alternatief behandelaar het ook niet meer en gaat u er iedere keer weer zonder echte oplossingen vandaan? Krijgt u het advies om er maar mee te leren leven, of erger nog: het advies om het eens via de tussen-de-oren-route te proberen? Komen er bij uw gewicht, na een succesvole afvalronde, na verloop van tijd weer méér pondjes terug dan u er zo moeizaam af had gelijnd?

Misschien is het tijd om eens samen met mij te kijken naar wat uw lijf nodig heeft om zo te kunnen functioneren, dat u zich er helemaal lekker in voelt. Liefst zonder dramatisch beperkende veranderingen in uw levensstijl. Ieder mens is anders. Voor elke vitamine, elk mineraal, element of complexe voedingsstof heeft uw lichaam een individuele manier om er mee om te gaan, net zoals elke mens zijn eigen mix van haarkleur, temperament, lichaamsbouw en andere kenmerken heeft.

Mijn ambitie is om u hier de informatie te bieden waar u al lang tevergeefs naar zoekt. En in tweede instantie u een weg te wijzen -nadrukkelijk niet de makkelijkste- naar blijvende gezondheid, naar wel-zijn.

Laten we wel-zijn; dat moet toch kunnen?

Mijn speciale aandacht gaat uit naar chronische, moeilijk onder controle te krijgen klachten zoals:

  • chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie
  • vrouwenklachten in breedste zin
  • autoimmuunklachten
  • toxische belasting
  • chronische degeneratieve klachten zoals Alzheimer, Parkinson

Een nieuw aandachtspunt wordt de “chronische, moeilijk onder controle te krijgen klacht” veroudering. Steeds meer aandacht gaat uit naar anti-ageing(/antiaging), longevity, healthspan/lifespan als benamingen voor de methode om leven aan uw jaren toe te voegen, meer dan jaren aan uw leven toe te voegen. Wat is de zin van ouder worden als we steeds jonger te maken krijgen met chronische aftakeling en klachten die verhinderen om van die extra jaren te genieten in een goede gezondheid.

Ik ga samen met u op onderzoek er naar welke factoren gemaakt hebben dat uw stofwisseling, hormoonstelsel, immuunsysteem of zenuwstelsel zodanig verstoord zijn, dat uw zelfherstellend vermogen het niet meer alleen af kan. Daarvoor is kennis van en belangstelling voor deze systemen nodig om daarmee te komen tot de methoden om de lijn weer in positieve zin om te buigen. Voeding, en een gezonde darm die ook wat met die voeding kan, is hierbij van het grootste belang. Aandacht voor darmen en spijsvertering, en indien zinvol, een milde maar uiterst effectieve darmreiniging, staan daarom centraal in mijn aanpak. In de loop van de jaren is mijn aandacht getrokken naar het regel-aspect van alle lichaamsfuncties door het autonome zenuwstelsel en in het bijzonder de hypothalamus. Zonder goede aansturing kunnen ook gezonde organen hun werk niet goed doen, en vaak blijkt een chronische ontregeling van de centrale regelkamer hypothalamus de oorzaak. Goede oplossingen om dit orgaan bij ontregeling te resetten is nog niet aanwezig, hoewel het inzichten de laatste jaren snel groeien. Ik volg het op de voet met passie!

Voor alle duidelijkheid: ik pretendeer niets te genezen, dat doet uw lichaam zelf, mits u het natuurlijk een kans geeft. Ik probeer slechts tekorten aan te vullen en obstakels uit de weg te ruimen die een gezonde natuurlijke evenwichtstoestand van uw lichaam in de weg staan. Dat is namelijk waar het bij veel van de huidige ‘welvaartsziekten’ om gaat: chronische, vaak verborgen ontstekingen die uw hormoon- en immuunstelstel op tilt zetten. Gevolgen van een niet aflatende stroom van schadelijke stoffen die we dagelijks via voeding, lucht en milieu binnenkrijgen en waar vooral de vrouwelijke hormoonhuishouding het kind van de rekening is; zie hieronder bij ‘Vrouwenklachten”.

Wat is er anders bij Hecate?

Op mijn eigen zoektocht van vijfentwintig jaar naar genezing van het chronisch vermoeidheidssyndroom ben ik met grote regelmaat tegen de beperkingen van de reguliere aanpak van gezondheidsproblemen aangelopen. Aan het eind daarvan bracht de alternatieve geneeskunde de oplossing, maar ook die bleek zo haar blinde vlekken te hebben, vooral waar het inzicht in eigen beperkingen en een acceptabele, minimale theoretische onderbouwing van de beoefenaren betreft. Vanuit mijn achtergrond in de exacte wetenschappen (civiele techniek en informatica Delft) leg ik de lat voor wat betreft de bewijsvoering erg hoog en sla ik kennis hoger aan dan de tegenwoordig zo gekoesterde ‘competenties’. Onder ‘Behandelwijzen’ vindt u hoe die overtuigingen hebben geleid tot een keuze voor mijn behandelmethoden.

Dit alles heeft ervoor gezorgd, dat ik in de loop der jaren steeds meer naar een harmonische integratie van beide geneeswijzen ben gaan streven, met medeneming van het goede, maar ook met resolute afwijzing van beider zwakten. Enig cynisme was geen ontkomen aan, maar gelukkig biedt de passie waarmee ik me op deze bezigheid gestort heb, ruimschoots tegenwicht.

Op deze website hoop ik u, naast feitelijke informatie over wat u op het gebied van therapie en begeleiding mag verwachten, ook mijn inzichten en overtuigingen met u te delen, zodat ook u betere keuzes kunt maken in dit bomen-bos.

Voor wie is dit bedoeld?

Ik probeer zo begrijpelijk mogelijk te schrijven, maar ben een overtuigd aanhanger van de uitspraak van Einstein: ‘Je moet dingen zo eenvoudig mogelijk proberen uit te leggen, maar zeker niet eenvoudiger dan dat’. Omdat het probleem zo ongelofelijk complex is, doe je het geen recht door het te oversimplificeren. Dat laatste leidt regulier én alternatief tot een overdaad aan aantrekkelijk klinkende theorieën over chronische ziekten, die echter na verloop van tijd geen blijvende verlichting blijken te bieden. Tweemaal daags bij de maaltijd één ei van Columbus met wat water innemen, of het wegzappen van een al dan niet denkbeeldig micro-organisme? Alles een magnesium of vitamine B12 probleem? Ik geloof er niet in. Volgend jaar is het vitamine K2.

‘Het moet wel leuk blijven’ en ‘als je van makkelijk houdt’ zijn uitspraken die de tijdgeest aardig weergeven en zo werkt het in de praktijk van chronische ziekten niet. Gelukkig heb ik recentelijk tijdens bijeenkomsten ervaren, dat er bij de fibromyalgiepatiënten als groep deze mentaliteit véél minder leeft en mede daardoor ben ik me op deze groep gaan richten: je moet realistisch en gemotiveerd met dit syndroom aan de gang, anders wordt het niets. Ik heb in het afgelopen jaar meer dan ooit ervaren dat de belangrijkste factor in het al dan niet slagen van een behandeltraject gelegen is in het vertrouwen en vooral de motivatie van de patiënt.

Deze website en mijn blogs zijn bedoeld voor een publiek dat al enigszins is ingelezen op het gebied van complementaire en orthomoleculaire zienswijzen, en daarnaast overtuigd is van het feit dat voedings- en leefwijze een essentiële component zijn van élk genezingsplan. Wie zegt dat voeding niet belangrijk is bij welk gezondheidsprobleem dan ook heeft er niets van begrepen. Elk molecule van uw lichaam is opgebouwd uit, of met behulp van, de stoffen die u via uw mond of uw longen en een klein beetje via uw huid, naar binnen hebt gekregen. Elk energetisch proces in uw lichaam wordt door die zelfde stoffen mogelijk gemaakt. Uw gedachten en gevoelens zijn misschien niet die stoffen zelf, maar ze maken er wel gebruik van. Ze beinvloeden ook nog eens wat u met die stoffen doet.

Uw feedback

Als u met bepaalde verwachtingen op deze website terecht bent gekomen en u vindt niet wat u zoekt, laat het mij dan weten. Mijn doel is u hier díe informatie aan te bieden die u al tijden zocht maar nog niet gevonden heeft.

 

Let the beauty of what you love be what you do“.

(Jalal ad-Din Rumi)

Ik ben niet wat ik doe, ik doe wat ik ben.